20 de nov. 2021

Els alumnes del Moianès són els que més s’han de desplaçar per fer cicles formatius

Al Bages i l’Anoia hi ha molta mobilitat interna, però pocs joves han de marxar a una altra comarca per fer estudis no universitaris

Gairebé el 96% dels 235 alumnes del Moianès matriculats l’any passat en algun cicle formatiu de grau mitjà o superior es van haver de desplaçar fora de la comarca per poder cursar els seus estudis. Això el converteix en la comarca catalana amb la mobilitat obligada més alta per als estudiants de cicles formatius. Una situació similar passa amb els de batxillerat, en què el Moianès ocupa la segona posició del rànquing català en obligatorietat de desplaçaments a fora, si bé en aquest cas el percentatge baixa fins al 38,5% dels 195 alumnes que feien batxillerat l’any passat.

Són dades corresponents al curs 2020-2021 que acaba de fer públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya, i que constaten la manca d’oferta d’ensenyament no obligatori (més enllà de l’universitari) que pateix el Moianès, i que obliga els estudiants a desplaçar-se fora de la comarca per poder completar la seva formació acadèmica després de l’ESO. Unes dades que contrasten amb la situació que viuen altres comarques de la regió central amb una major oferta, com el Bages o l’Anoia, sobretot pel que fa als cicles formatius. En aquest cas, dels 3.015 alumnes bagencs matriculats el curs passat en algun cicle, només un 14,1% va haver de marxar de la comarca, i un 36,7% ni tan sols va haver de sortir del seu municipi, la qual cosa converteix el Bages en la tercera comarca amb una quantitat d’alumnes més gran que va poder estudiar un cicle formatiu al Bages mateix. En el cas de l’Anoia, els alumnes de cicles que van poder estudiar a la pròpia comarca va superar el 65%. A batxillerat, el percentatge de desplaçats obligats fora de la comarca per estudiar encara és més baix, i se situava l’any passat en el 3,6% al Bages i el 6,1% a l’Anoia. El Solsonès també presenta xifres òptimes, amb tan sols el 3% d’alumnes que han de marxar. A la resta de comarques centrals hi ha situacions variades, si bé en general els desplaçaments obligats són superiors a la mitjana catalana, sobretot a algun altre municipi dins la mateixa comarca, tant pel que fa a Batxillerat com a cicles.

Pel que fa a l’ensenyament obligatori (fins a quart d’ESO), la mobilitat obligada entre els estudiants de les comarques centrals fora del municipi és baixa (entre el 28,7% de la Cerdanya i el 15,2% del Bages), però en totes elles és superior a la mitjana catalana, que se situa en el 12,2% d’alumnes. 

20 novembre 2021

Regió7